5 minut ticha, Pavel Kopřiva

Student Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě prezentuje trochu jiné pojetí fotografie ve své ročníkové práci.