Svoji společnou výstavu jsme založili na bázi konfrontace výstupů tvorby jedinců pohybujících se prakticky v opačných prostředích, rozhodujících o vývoji tvorby umělce studenta a umělce “poustevníka”. Konfrontace tvorby autora, jenž se nachází v centru současného umělecké tvorby a autora izolovaného, který k ní zaujímá podobně jako ten první relativně chladný postoj. Naše výstava je současnými médii nedotčená. Olin Pinda se od svých zkoušek na AVU nehmotně dotkl akademie prostřednictvím dvou mých seminárních prací jemu věnovaných, které vzbudily zájem několika spolužáků, který mě vlastně k této společné výstavě inspiroval. Jeho realistická i abstraktní poloha především v médiu grafiky a malby je mi formálně i názorově blízká, stejně jako jemu ta moje, spojuje nás též zjevná míra symbolismu a touha po estetice, stejně jako absence brutality výrazu, která ale rozhodně neubírá tématům naléhavosti tam, kde je jí třeba. 
Viktor Svatoš