V rámci projektu 555 se 30. června v Brně představí Pavel Sterec, který je ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého již podruhé. První část Stercovy prezentace se odehraje na akademické půdě Masarykovy univerzity v Brně. Pavel Sterec využívá spolupráce s Laboratoří morfologie a forenzní antropologie LaMorFA nejen pro svůj umělecký výstup v rámci finále CJCH, ale uskuteční v ní i setkání v rámci projektu 555. To proběhne v Laboratoři od 10:00. Kapacita pro prohlídku je omezená, prosíme tedy zájemce o předchozí rezervaci místa prostřednictvím e-mailu simon.slavik@amic.cz. V laboratoři Sterec v dialogu s její ředitelkou RNDr. Petrou Urbanovou, PhD. představí téma virtuální antropologie a návštěvníci budou mít možnost a prohlédnout si zařízení, s jejichž pomocí se snímají, digitalizují a virtualizují antropometrická data. Během návštěvy LaMorFA bude natáčen videozáznam, který bude promítán v rámci odpolední části programu. 

Odpolední setkání s Pavlem Stercem proběhne od 16:00 v Café Praha, která je součástí prostorů Moravské galerie v Brně. Součástí programu bude projekce zmíněného záznamu a neformální diskuse nad umělcovou tvorbou, jenž vychází z hojně diskutovaného propojení vizuálního umění a dalších oborů, mnohdy právě vědeckých výzkumů, které významně souvisejí s obecnějšími problémy současnosti, ale pro veřejnost nebývají natolik přístupné nebo čitelné. Právě poukázání na ně z do jisté míry laického, ale také angažovaného pohledu vizuálního umělce, může být zajímavým momentem, který tato témata otevře širší diskusi a v širších souvislostech. 

Setkání v Café Praha je přístupné bez rezervace, účast na dopoledním programu není podmínkou. Obě části programu jsou pro návštěvníky zdarma.

NEZAPOMEŇTE REZERVOVAT MÍSTA NA SETKÁNÍ V LAMORFĚ NA SIMON.SLAVIK@AMIC.CZ!