Pátá závěrečná výstava pořádaná v rámci projektu 5x5x5 nese název Čich. Roční projekt 5x5x5 (5 smyslů x 5 kateder x 5 výstav) představuje pět výstav na téma pěti lidských smyslů.