Plakát_grafika Michal Malina_5_2021

Karíma Al-Mukhtarová (*1989) je jednou z nejzajímavějších vizuálních umělkyň své generace. Postupně studovala u Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, v ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na pražské UPMRUM a na intermédiích u Mileny Dopitové na AVU, kde promovala v roce 2018. Je vítězkou Essel Art Award CEE pro Českou republiku (2013). V minulém roce absolvovala několikaměsíční stáž CEAAC ve francouzském Štrasburku. Jedním z hlavních témat její tvorby jsou procesy sebeuvědomování a otázky identity. Nezřídka tematizuje vlastní životní zkušenost, která je ukotvená i v jejím irácko-slovenském původu. Karíma Al-Mukhtarová patří mezi ty výjimečné autory, kteří do značné míry ignorují dobové trendy i umělecké strategie, ale naopak pracují s tradicí, znovuobjevují a vrací do hry původní řemeslné techniky a dokážou jim dát aktuální i osobní obsah. Sama pracuje například s výšivkou, keramikou k níž patří třeba také japonské umění kintsugi, které má svůj původ v 15. století, a týká se restaurování keramiky.