Petra Herotová představuje nové kresby ze série, která navazuje na soubor „Energetických kreseb“. Pracuje se schématickými symboly a do svých imaginativích obrazů vkládá lyrický obsah.