Program: 4.- 6.8. víkend před symposiem – výtvarně a ekologicky zaměřený workshop pro především místní děti cca 3-15 let. Téma: Čtyři elementy- živly, plus pátý. 

Workshop povede Mgr. Štěpánka Nikodýmová a M.A. Veronika Šrek Bromová, asistentka Bc.Tereza Sejkorová-asi).

Workshop je koncipován především zážitkově. Děti by si v průběhu měli více zvědomit sílu jednotlivých živlů, uvědomit si jejich kvality a propojení, jak fungují ve vztahu k přírodě a člověku. Jak s nimi hospodaříme.
Děti budou kreslit, budou seznámeni s tvorbou současných českých i zahraničních autorů v jejichž práci se téma živlů objevuje.

Vzduch-práce s lampiony štěstí, voda-práce s vytvářením jezírek, země-hnětení objektů z místního jílu, oheň-vytváření vlastních “ohníčků” a spojování v jeden větší-vše za dozoru dospělých-u ohniště, rituální pálení objektů ze sena, vypalování objektů z hlíny-jílu.

Vytváření vlastního oblečení v duchu čtyř živlů, plus 5tý). Módní přehlídka pro rodiče a předání diplomů.

7. – 13.8., probíhá vlastní Sympozium Chaos Start 2017, které je určeno pro studenty a absolventy vysokých uměleckých škol. A je otevřeno v rámci přednášek a workshopů, vernisáží a rituálů pro veřejnost.

PROGRAM:
7.8., setkání účastníků-studentů a absolventů na usedlosti Chaos. Ubytování, orientace v terénu, prezentace dosavadní tvorby účastníků, případně námětů pro týdenní tvorbu v rámci sympozia. Od 19h přednáška MgA. Marie Jílkové o kolektivizaci na poličsku.

8.8., 18h přednáška a praktická cvičení či dotváření Labyrintu, který by měl tentokrát být z jílu, písku, kamínků a kamenů. Kdo by chtěl může ho s námi začít tvořit již v průběhu července-dobrovolníci vítáni.

Večer ve 20h posvátný Hopi oheň. Labyrint i Hopi oheň pod vedením naší místní šamanky Asol.

9.8. putování místní krajinou, vede David Havlík z Pokřikova – /cca 30km celodenní Pouť ne-cestami do Chaosu/a přednáška na téma: Škvíry, Mezery, průrvy a odstupy – opomíjený živel prostoru v každodenní filosofii.

10.8. 17h 17h vernisáž významné čeké umělkyně zastupující generaci 80.let Ak.Mal. Margity Titlové Ylovsky. Její celoživotní tvorba se dotýká intenzivně témat živlů, energií, alchymických procesů i práce se současnými technologiemi v novém alternativním prostoru Chaos Box.

Od 19h projece filmu cestovatele a filmaře Zdeňka Bričkovského Raduga_Slavnost duhy, přednáška

11.8. 17h vernisáž významné čeké umělkyně zastupující generaci 80.let Ak.Mal. Margity Titlové Ylovsky. Její celoživotní tvorba se dotýká intenzivně témat živlů, energií, alchymických procesů i práce se současnými technologiemi v novém alternativním prostoru Chaos Box.

V 18h vernisáž účastníků symposia Chaos Start 2017 v exterierech usedlosti Chaos.

Ve 20h zahájí Xolotl Martinéz, významný aztécký stařešina a šaman Rituál Čtyř elementů ve znamení Jaguára.
Příspěvek pro účastníky ze stran veřejnosti 300-500kč, dle Vašich možností. Další den-energetická cvičení, nebo možnost individuálních konzultací, Xolotl léčí pomocí krystalů, vede potní chýše, pracuje s aztéckou astrologií. Přineste si své kameny-krystaly a květiny na oltář.

Spartánské bytování a skromné stravování pro účastníky ze strany veřejnosti je 300kč den/noc. Pro zvané účastníky stran studentů a absolventů-příspěvek na týdenní pobyt dle možností,  ubytování a servis free. Pro veřejnost voda, čaj zdarma, kreativní dílna pro děti, přednášky a vernisáž samozřejmě zdarma.

Zájem o účast na sympoziu jako účastník nebo stran veřejnosti o workshopy, přednášky, pouť, vernisáže a rituál můžete projevit v předstihu na mob: 602315215, nebo emailu: verbrom@gmail.com. Kapacita ubytovacích a stravovacích možností je omezena. Pořádá Spolek Planeta Chaos z.s., adresa Střítež 68, Polička 57201. Celeroční program je realizován díky grantové podpoře MKČR a Spolku Planeta Chaos z.s.