20. ledna oslaví průkopník video artu a mediálního umění Woody Vasulka své 80-té narozeniny.

U této příležitosti bude v prostorách expozice ART IS HERE zpřístupněná rekonstrukce instalace Light Revisited – Noisefields (1974, 2002), jedno z jeho nejznámějších děl a pro svou halucinatorní povahu divácky nejpřitažlivějších. Po komentované prohlídce v prostorách expozice bude následovat program v Kavárně Praha završený blahopřáním umělci.

fb event

více info