Lukáš Prokůpek *1977
Práce Lukáše Prokůpka, absolventa ateliéru fotografie na VŠUP, často překračují klasický formát fotografie. Statický záznam, který fotografie obyčejně nabízí, někdy kombinuje se světelnými efekty, zvuky a videi. Propojení těchto rozličných vjemů nepoužívá jako estetický doprovod, ale vytváří intenzivní zážitek velmi úzce spjatý s obsahem. Současná instalace ve fenestru je dalším skromným pokračováním této Lukášovy nezaměnitelné tvorby.