Lukáš Kalivoda absolvoval v loňském roce sklářský ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V tradici tohoto ateliéru je vedle užité sklářské tvorby paralelně rozvíjeno i volné umění. Do této skupiny umělců patří i Lukáš Kalivoda, který se na počátku svého studia, ještě pod vedením profesora Vladimíra Kopeckého, věnoval především malbě a kresbě. Jeho umělecký projev se však postupem času živelně proměňoval a dostával se na pomezí mezi plastikou a instalací.
V základu Kalivodovy tvorby stojí jeho vlastní vnímání a zkoumání různých zákonitostí, vlastností materiálů a dějů, které autor dále zúročuje. Často se vše děje formou experimentu, jehož výsledky jsou dále transformovány do finálních děl.
Pro galerii NoD Mini si Kalivoda připravil instalaci zkoumající médium videa skrze jeho materiální povahu, která je nositelem vizuální reality. Svou studií dává divákům nahlédnout do útrob tohoto média.

kurátor: Ondřej Čech