Galerie transponovaná do meziprostoru, do zbytkové oblasti, neopracované, bez jednoznačného rámce, plánu či předpisů: Terrain Vague. Objekty a textury, které v tomto plesnivějícím prostředí nalezneme, jsou pozůstatky věcí, procesů a dějin, které se doposud ocitaly v podloží. Povrchy, které bývaly skryté pod nánosem prachu, za clonou textu nebo pod omítkou, jsou nyní odkryty. 

(A. Perkmann Berger, M. Middelbeek, R. Stadlbauer)