Instalace Lukáše Hájka a Vojtěcha Vaňka v prostorách Galerie Kabinet má
východisko v kresbě Pozorovatelé perspektivy Abrahama Bosse, která ilustruje
koncepci vizuálního pole z druhé poloviny 17. století. Toto pole vzniká
konstrukcí jehlanu podle pravidel lineární perspektivy. Podstatné je, že
iluze funguje pouze z jediného, privilegovaného bodu pohledu, přičemž z
ostatních úhlů je porušena účinnost zamýšleného zobrazení. Právě tento fixní
bod je jedinou možnou pozicí, z níž je možné obraz “správně vidět”. Hájka s
Vaňkem zajímají úkroky z tohoto bodu “správného vidění”. Instalace staví na
transformaci dvojdimenzionální a trojdimenzionální prostorovosti, posunech
velikostních měřítek a změně materiálního charakteru. Převádí exaktní pojetí
vizuálních procesů do hmotného objektu. Interpretace kresby tak zdůrazňuje
strukturní rysy obrazové iluze a proměnlivý, nejistý obsahu zobrazení
závisející na diváckém vjemu.