Spekulaci si dnes spojujeme především s finančními operacemi, které na základě různých modelů pravděpodobnosti chtějí odhadovat a řídit budoucnost. Filosofická spekulace oproti tomu přijímá budoucnost v její neredukovatelné nejistotě. Jak se úvahy o kalkulaci, algoritmizaci a spekulaci projevují v umění a jak ve filosofii? A jak proměňují vzájemný vztah těchto disciplín? Diskusi s umělkyní Lucií Rosenfeldovou a Václavem Janoščíkem (teoretik a kurátor, AVU, FAMU) moderuje Karel Císař, kurátor výstavy Sam Lewitt/Cheyney Thompson. Síť. Gradient. Opilecký krok.