Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Ján Valík / Abstraktní realita a dočasná sousedství, která proběhne za přítomnosti autora.

 

„Aktuálna výstava prezentuje tvorbu Jána Valíka vo väčšom rozsahu, než je u neho zvykom. Nie len v mierke a počte vystavených diel, ale aj v ich časo-priestorovosti. Expozícia totiž pozostáva aj z diel z rokov 2012–2013 ale aj novších. O žiadnej retrospektíve samozrejme tu ale nemôže byť reč. Naopak, ide o formuláciu aktuálneho prístupu, ktorý odkazuje k vnímaniu rozmanitosti priestoru v maľbe, kde asociácie vnútorného a vonkajšieho priestoru nie sú protipólmi, ale rozvíjajú ďalšie asociatívne kvality a odkrývajú nové významy konceptu metaforickej krajiny.“