Výstava prací dvou ateliérů architektury FA VUT Brno v prostorách Molitorovy knihovny.

 

Pevnostní město Olomouc představovalo v polovině 19. století vrchol obranných strategií i vojenského stavitelství. Unikátní soubor jednadvaceti předsunutých fortů vytvořil dodnes ve fragmentech patrný krajinný prstenec velké Olomouce. Na tři desítky studentů brněnské fakulty architektury se ve svých pracích zaměřilo na objevení potenciálu opevněné krajiny na hranici rozvíjejícího se města i reálné využití vybraných historických objektů.

 

Prohlídku výstavy je možné domluvit individuálně na tel.: 702 279 525.