Místně specifická audiovizuální instalace Křehký případ využívá syžet fiktivního kriminálního případu. Autor pracuje s prvkem náhody a nejistoty, které navozují atmosférou veřejného prostoru, například pusté noční ulice. Řešení neznámého zločinu a důkazové souvislosti nechává na posluchači. Prostorový zvuk vytváří emotivní a významovou složkou instalace, a jako důkazní materiál jsou zde součástí akustického prostoru také předměty. Dokumentární záběry byly pořízeny v Jihlavě a tajenku možných náznaků spojují do znepokojivého celku.

  

Adam Hejduk se narodil v Opavě, žije v Brně. Absolvoval magisterské studium v ateliéru Jana Ambrůze na FaVUT v Brně, byl na stážích ve Studiu nových médií Tomáše Svobody na AVU a ateliéru Rony Plesla na Umprum. V současné době pobývá na doktorandském studiu na brněnské FaVU. Zajímá ho práce s prostorem a časem, v poslední době se v jeho instalacích často objevuje téma zvuku a příběhovost. Mezi materiály, které se v jeho instalacích a performancích opakují, najdeme například sklo, dřevo nebo napnuté ocelové struny.

  

kurátor: Miloš Vojtěchovský