Výstava Prachovnice se rozšiřuje za hranice Galerie Architektury a zve návštěvníky na site-specific workshop po místech v Brně nejvíce zasažených znečištěním vzduchu. Workshop proběhne jako komentovaná procházka se sběrem prachu, jejímž cílem je vyladit naše smysly tak, aby byly schopné vidět, cítit a vnímat neviditelný prach, který dýcháme. Ve spolupráci s Dusts Institutem workshop aktivně zapojí účastníky do sbírání prachů s cílem pochopit kulturní, politické a environmentální aspekty znečištění ovzduší a jako takové prachy intereagují s naším tělem. Prachové částice budou během workshopu agregovat jako reálný materiál ze vzduchu, který dýcháme na nástrojích – PraCHytačích – rozmístěných na různých místech v Brně. Transformací jinak neviditelného prachu na viditelné a hmatatelné umělecké objekty postupně přesuneme naši pozornost na koncepty a kontexty, které nám pomohou pochopit vliv člověka na prostředí