Adam Hudec

Vzduchoprachy přenášejí mnoho biologických a chemických substancí včetně virů, které mohou zůstat ve vzduchu několik hodin, dní či týdnů.”

 

Současná pandemie poukázala na problém znečištění vzduchu; území s vysokými úrovněmi takového znečištění patří mezi nejvíce zasažené šířením koronaviru. Je to právě lidská aktivita, která přetváří atmosféru na mix toxických látek – v dnešní době můžeme zemřít následkem naší nejpřirozenější činnosti – dýcháním. Projekt Vzduchoprachy se snaží kalibrovat jak vnímáme, zpracováváme a rozumíme realitě dopadu našich činností na prostředí ve kterém žijeme přes Vzduchoprachy, které jsou jedinou entitou, již tu po sobě zanecháme.

 

Adam Hudec je výzkumník, umělec a architekt přičemž jeho multi-disciplinární, vědecko-umělecký výzkum se zaměřuje na materiality znečištění prostředí a systematických, sociálních či politických problémů souvisejících s takovým znečištěním. Výstupy výzkumu reprezentuje v různých médiích jako, animace, performance, kresba, fotografie či interaktivní instalace.

 

Na základě vládních nařízení je galerie přístupná pouze zvenčí nebo ve virtuálním 3D modelu

 

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9.