Český lev, 2017, akryl, karton, plátno, 120 x 160 cm

Na poslední výstavě před letní prázdninovou pauzou představuje v Galerii Petr Novotný své nejnovější práce Adam Štech, pražský malíř a sochař. Po výstavě v roce 2013 je to jeho druhá výstava v této galerii.

Adam Štech se narodil v roce 1980 v Podbořanech. V letech 2001 až 2008 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Jiřího Sopka a Vladimíra Skrepla. V současnosti žije a pracuje v Praze.

            Štech ve své tvorbě čerpá z historického odkazu klasické malby, obrazy dekonstruuje a posléze ve vlastní malbě znovu skládá, ovšem již v jiném kontextu a s posunutým významem. Výsledkem jsou šťavnatě namalované obrazy, surreálně působící, ovšem se zcela jinými východisky než v surrealismu. Malba je to tedy výrazně konceptuální, ale zároveň i výrazně malířská. Výstava sestává z několika velkoformátových olejomaleb, dále jsou představeny dvě novinky, ve Štechově díle dosud nevídané. První jsou obrazy, vytvořené technikou mozaiky, další pak busty v nadživotní velikosti, provedené v kolorované syntetické pryskyřici. Autor sám k výstavě uvádí: Výstava Ideal standard vznikala v letech 2016 a 17. Zahrnuje obrazy, které tematicky navazují na předchozí práce a je doplněna o  malby a asambláže, čerpající z mého osobního života. Část série, do které spadají dvě busty a dvě mozaiky, by mohla nést podtitul  Průser a ideál. Zabývám se zde vztahem k některým svým idolům, ale také kontroverzním postavám nebo symbolům.

Adam Štech absolvoval AVU před necelými deseti roky. Za tuto krátkou dobu si dokázal získat pevné místo na zdejší výtvarné scéně, stal se žádaným autorem, a to jak ze strany sběratelů, tak kurátorů důležitých skupinových výstav.

 

Adam Štech / Ideal standard

24. května – 1. července 2017

Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7

Otevřeno úterý – pátek 12 – 18 hod.,

sobota po domluvě na tel. 608862324

Vernisáž ve středu 24. května v 18 hod. za osobní účasti autora