Rostliny osídlily Zemi mnohem dříve než člověk a učinily ji pro nás obyvatelnou. Rostliny ovlivnily dění každého národa, určovaly odedávna trasy pravěkých lovců víc než zvěř, kterou lovili. Náš život je v konečném důsledku ovlivňován, možná i ovládán, rostlinami.

 

Adam Vačkář se zabývá vztahem člověka k rostlinám a zkoumá roli umění z pohledu biologické evoluce. Pro galerii Kabinet T. vytvořil instalaci z přírodnin, fragmentů rostlin a kostí zvířat, které nasbíral při meditativních poutích na různých místech světa. Sebrané přírodniny zastavuje v čase, pokrývá je vrstvou kovu. Prací s morfologií rostlin a kostí chce aktivovat v člověku kulturní vnímání napojené na vnímání přírody. Ve své instalaci akcentuje spirituální roli rostlin v životě člověka.

 

kurátorka: Terezie Zemánková