Adam Windsor a Václav Kovář - 2

Dvě vitrínky, dva obrazy, dva malíři… to si přímo říká o rozšíření dualit i do samotných obrazů. Adam Winsor a Václav Kovář již spolupracují přes dva roky ve výtvarné skupině Procesisté. Liberečáci je mohou znát zejména díky velkému obrazu U jednoho stolu, který pojednává o Liberecké kultuře a je vystaven v Oblastní galerii.

 

Procesismus vychází především z toho, že přesahuje jedince jako autora, je o setkání a probouzení kolektivního vědomí. Spolupráce více takto otevřených autorů pak zvyšuje efekt neustálého, nekontrolovaného procesu. Kombinuje v sobě hloubku i lehkost, humor a nadhled. Podstatný díl procesismu spočívá v improvizaci a soustředění na přítomnou chvíli. Samotné obrazy ve vitrínkách spojují různé nálady, obsahují prvky surrealismu, melancholie a snového nádechu.