grafický vizuál: Terézia Pisoňová

Výstava je pokračovaním cyklu Ancient Aliens, ktorý sleduje témy legiend o mimozemských civilizáciách, rozpracováva ich do nových príbehových vrstiev a vytvára možné alternatívy existencií na pozadí mytológie súčasných pop kultúrnych naratívov. Site-specific inštalácia konštruuje samostatný svet, spájajúci, hľadajúci i kombinujúci fragmenty časopriestoru, ako možného scenára príbehu a autorovej schopnosti práce so stredovekou mystikou i krajne špekulatívnym chápaním princípov psychológie. Čo môže sprostredkovať bájny živočích, mimozemská entita, jeho myšlienky a schopnosti v konglomeráte oceánu, prelievajúceho sa medzi vrstvami minulosti, prítomnosti a individuálnej imaginácie?

 

Inštalácia je spojením techniky maľby a kresby, s presahom do priestorovo orientovanej kompozície, prekračujúcej tradičné médium obrazu. Priestor galérie-vitríny je v obsahových i formálnych vrstvách napustený oceánom, v kompetenciách jeho obyvateľa i stvoriteľa-umelca. Skulpturálny či reliéfny charakter objektov je prejavom autorovho záujmu o experimentálne prístupy k maľbe, ako aj o presah k interaktivite pohrávajúcej sa s vizualitou medzi priestorovosti. Definícia konkrétneho i imaginatívneho sa tak rozkladá na fragmenty pohrávajúce sa so samotnou otázkou hodnoty (odkazu) zobrazeného a chýbajúceho, surreálneho (v štruktúrach súčasnosti často zahmlievaného) sveta.

 

Adam Žufníček študuje v ateliéry maľby Patricie Fexovej a Veroniky Vlkovej na FaVU v Brne. Popri štúdiu aktívne vystavuje a v roku 2022 absolvoval stáž vo Weimarskom Bauhause. Zároveň si buduje signifikantný prejav výraznej maľby, často prestupujúcej hranice objektu. Jeho diela odkazujú k príbehom legiend aj mytológiám balansujúcim medzi odkazmi k stredoveku a postmoderným príbehom so stopami surrealizmu. Formálne pracuje s prvkami materializácie média obrazu, a často vytvára výrazné, masívne rámy. Tie sa stávajú neoddeliteľnou vrstvou Adamovej tvorby i rozšírením možností vnímania samotného objektu maľby.

 

Ako sprievodný program k výstave pripravujeme ďalší z rozhovorov podcastovej série Postpost talks, ktorá sa venuje aktuálnym výstavám galérie a témam tvorby vystavujúcich autorov a autoriek. 

  

kurátorka: Viktória Pardovičová

 

Projekt je realizovaný s podporou FF MUNI a kavárny Spolek.