Markéta Adamcová (*1992), Hana Garová (*1986) a Vojtěch Kovařík (*1993), tři malíři nastupující generace, které propojuje zájem o stylizovanou figuru, vytvořili nový cyklus maleb pro prostor galerie Industra Art. Každý ve své tvorbě figuru zpracovává jiným způsobem. Pohádkové feminní tváře, vynořující se z abstrahovaného pozadí, postavy z antických bájí, komiksů, nebo zápasů, které se nevejdou do formátu dvoumetrového plátna, nebo kresebné plochy barev, ve kterých figury jen tušíme. Všechny tyto přístupy se mísí v instalaci s názvem Lidská měřítka.

  

Kurátor / Dominik Gajarský