Adéla Bébarová se ve svých prostorových pracích často vztahuje ke specifickým a charakteristickým danostem konkrétního místa. V nedávné instalaci Luminiscence (2019) pro Galerii města Plzně převedla parametry stavebního prvku interiéru do prostorové struktury, kterou skrze výrazový prostředek umělého světla významově obohatila o poetickou interpretaci architektonické historie budovy. Již roku 2005, v závěrečné práci studia na pražské Akademii výtvarných umění, vytvořila konceptuálně laděnou instalaci nazvanou Okna, kdy geometrii reálných oken promítla na podlahu místnosti, a divákovi tak záměrně proměnila původní prostorovou dispozici místa. Také ve Výkladech AXA vytvořila po průzkumu architektonických prvků funkcionalistického paláce práci zohledňující jeho charakteristické specifikum – plavecký bazén, pracuje s geometrií plaveckých drah jeho dna. V prostoru původně určeném pro zviditelnění nabízeného zboží simuluje prostřednictvím symbolu architektury specifický prostorový vjem. Nejen v této instalaci jí jde především o vtažení diváka do výtvarné situace. Adéla Bébarová tak opakovaně ve svých konceptuálně zaměřených pracích nachází symbolický prvek místa a jeho reálnou podobu překlápí do elementární abstraktní formy. Dlouhodobě ji zajímají současné možnosti syntézy konceptu, land artu a minimalistické formy.