Foto: Kateřina Šimerová (Adéla Matasová / Metasystémy, GASK, Kutná Hora)

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Adély Matasové Mezičas s jejím kurátorem Michalem Kolečkem.

 

Výstava sochařky a multimediální výtvarnice Adély Matasové sleduje autorčin zájem o fenomén přírodně, matematicky či společensky podmíněných procesů, které vytvářejí základní inspirační rámec jejího uměleckého směřování. Výstava v širokém záběru od začátku 70. let minulého století až po současnost představí autorčina díla akcentující energii vlastního těla či využívaných materiálů, procesuální instalace reagující na specifickou kvalitu výstavního prostoru, kinetické projekty spoluurčované řádem mechanických či digitálních soustav a v neposlední řadě také videa, která vyjadřují její zájem o hybnost systémů ve formě podmanivých dynamických technických obrazů. 

 

Komentovanou prohlídku doplní svými obrazy pohybu pod společným názvem Proudění studenti 2. ročníku pražské Konzervatoře Duncan centre.

 

Tvorba a interpretace – studenti 2. ročníku: Markéta Douděrová, Eliška Čulíková, Leontina Foltýnová, Tereza Halousková, Mariana Kostelacová, Anna Kubalíková, Michaela Lincová, Kateřina Michalová, Julie Mikešová, Kristýna Šalomonová, Barbora Veselá, Marie Zmátlíková

 

Pedagogická příprava a vedení: Dagmar Chaloupková, Honza Malík, Veronika Šimková, Lea Švejdová

 

Konzervatoř Duncan centre (1992) právě oslavuje třicet let svojí existence. Jde o renomovanou a mezinárodně uznávanou školu, jedinou svého zaměření ve střední Evropě (současný tanec a a tvorba). Za tři dekády svojí existence prokázala vysoké odborné a umělecké kvality – drtivá většina umělců, choreografů, tanečníků a pedagogů na české taneční scéně jsou právě bývalí studenti nebo absolventi školy. Vytváří nivó současného tanečního oboru v rámci naší země i celé Evropy. 

 

rezervace: zde