Grafický design: Tereza Bierská

Barva jako entita a zástupce živé hmoty k nám promlouvá nejistým hlasem. Vyjadřuje pýchu, pochybnosti, obavy i naději. Rozpíná se a mizí. 

Institut Pantone vyhlašuje každoročně barvu roku, pro rok 2019 byla zvolena Living Coral 16-1546, “Společenská a temperamentní, taková je přirozená povaha této barvy. Symbolizuje naši přirozenou potřebu optimismu a radostných snah.”  

Přirozená barva umírajících korálů, přirozený trend. Adéla Waldhauserová se aktuálně ve své tvorbě zabývá tématem autenticity prožitku a ambivalentním vztahem k dočasnosti.

  

Výstava se koná v rámci výstavního bloku K obrazu svému: vizuální transfer a autenticita díla:

  

Další tématický okruh se zaměřuje na problematiku vnímání pojmů originality a autenticity v současném umění. Na první pohled velmi široké a poměrně obecné téma nabízí celou dlouhou řadu možností a úhlů pohledu, jimiž ho lze uchopit. Nabízí širokou škálu možných uměleckých východisek a mohou v sobě reflektovat různé podoby vztahů a kontextu, ať už se jedná o různou povahu vztahu „učitele a žáka“, problematiku přejímání určitých „modních trendů“ a specifických vizuálních odkazů, případně jejich znovuobjevování, oživování a přehodnocování. Aktuálnost těchto otázek roste spolu s dobou stále více přesycenou obrovským množstvím všemožných vizuálních podnětů (s nimiž lze nakládat do různé míry vědomě, ale mohou fungovat i podprahově). Zabýváme se tak mimo jiné i často užívanými principy citace či apropriace, případně snahou se v tšmto metodám nějakým způsobem vyhraňovat. Blok rovněž zasáhne i do často probírané a mnohdy ambivalentně vnímané oblasti originality v kontextu autorského práva.

  

Kurátoři: Dana Kinclová, Monika Rygálová, Daniel Nováček