Adolf Loos (1870–1933) byl jedním z nejvýraznějších mistrů moderní architektury. Na přelomu století svou kritikou současné kultury „literárně“ zboural zastaralé stavby historismu. Jeho životní styl, svobodný a přijímající podněty z celého světa, neustále překvapoval svými názory bigotní vídeňskou společnost té doby.

Výstava představuje dosud nepublikované archivní dokumenty, snímky Loosových staveb a unikátní fotografie interiérů. Autorům výstavy se podařilo shromáždit informace o všech realizovaných a nerealizovaných dílech, a to včetně návrhů, na nichž se Loos podílel pouhými konzultacemi. Výstava je koncipována jako chronologický přehled, obsahuje tedy i projekty, které se v důsledku rozhodnutí investorů uskutečnily pod vedením jiných stavitelů či architektů, včetně staveb, u nichž Loosovo autorství nebylo potvrzeno.

Komentované prohlídky s autorkou výstavy proběhnou 18.10. a 22.11.2011 vždy od 17 hodin.

Výstava byla připravena ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy.

Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury České republiky Jiří Besser, hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec a primátor města Plzně Martin Baxa.