Adolf Rossi /1920 – 2000/ patřil generačně k brněnské fotografické scéně padesátých a šedesátých let 20. století, která byla neskutečně silná a pestrá. On sám se však považoval spíše za solitéra. Tematicky měla jeho tvorba částečně blízko k fotografii všedního dne. Kromě toho se také zajímal o přírodu nebo divadlo. Vytvářel silně estetizované fotografie, které měly se všedností málo co společného. Své dílo prezentoval na mezinárodních fotografických salonech po celém světě, kde dosáhl velkých úspěchů.