Výrobci masově šířených produktů tisknou na svá zboží hesla vyzdvihující jejich funkčnost. Co se ovšem stane s hesly, přestane-li jejich nosič plnit svůj původní účel? Marketingová oslava výkonnosti se stává pompézně ukřičeným pláčem nad zašlou slávou. 
Výstava Gotta Go Fast? je další ze série glos vizuálního umělce Adriana Altmana vymezujících se vůči společenským konvencím a jejich významům. Na ulici nalezená torza dříve snad užívaných artefaktů přetváří autor do umělecké instalace přehlcené (sebe)referenčními přesmyčkami.

Adrian Altman ve svých projektech uchopuje a ohmatává společenské fenomény, které podrobuje nelítostné kritice. Lapsus; nahodilá, ale především opakující se chyba, odchylka, bývá důležitým faktorem Altmanovy práce a stává se nástrojem jeho satiricky ironizujícího přístupu. Skrze patterny pomáhá Altmanovi nacházet zkratku potřebnou pro vytvoření vizuálního jazyka, podobně jako u virálních internetových memů. Často pracuje s banálními slovními hříčkami a apropriací popkulturních trendů a prolíná nízké a vysoké umění, ať už je to transformace amatérského graffiti do uměleckého projektu validovaného galerijní institucí (Gangsta Rap Made Me Do This, galerie Menu, Hradec Králové 2017) nebo naopak přenesení uměleckých děl z galerijního prostředí na televizní obrazovky diváků pořadu Prostřeno! (Come Dine With Adrian Altman!, FTV Prima 2018).
(Linda Vondrová )

 

Galerie Véčko
Univerzitní 6, 779 00 Olomouc

Vernisáž: 6. 12. 2018 / Výstava: 6.-9. 12. 2018

Výstava je součástí programu PAF Olomouc 2018

+ FB