Aesop's fables no. 2 (foto: archiv umělců)

Jednou z koncepcí festivalu Norma je oslovit každý rok výtvarného umělce, který by pro festival připravil vlastní projekt. Dominik Gajarský pracuje obvykle s médiem fotografie a filmu nebo jinými audiovizuálními technikami, svá díla zakládá především na výrazném myšlenkovém obsahu. Jeho projekt Aesop’s fables no. 2, vycházející z ikonických Ezopových bajek, variuje téma jeho prací a volně navazuje na jeho poslední výstavní projekt Carausius morosus – precizně vizuálně koncipovanou instalaci, ve které ukazuje mnohovrstevnaté téma kulturních, sociálních a genderových odlišností a střetů.

Dominik Gajarský: Aesop's fables no. 2
Bauhaus
sobota 12. listopadu v 19 hodin
vstupné: 150 Kč / 100 Kč (studenti)

koncepce a režie: Dominik Gajarský
interpret: Laura Trenčanská