AETAS PRAEHISTORICA

Galerie Kvalitář uvádí Aetas Praehistorica, unikátní uměleckou výstavu, jejímž hlavním tématem je vědecká reflexe vzniku naší planety Země a života na ní.

 

Obsáhlá expozice představí v okruzích Zrození Země, Vznik života a Počátek lidstva konceptuální fotografie Jana Dotřela, který výstavu autorsky připravil společně s kurátorem Josefem Mrvou ml.

 

Krom toho i díla dalších významných umělců, jako například Venuše Evy Eisler, malby Milana Housera či objekty Qubus Design Studia vytvořené z fosilií stromatolitu. Také práce Vladimíra Škody, Tomáše Medka, Adama Kašpara, Štěpánky Sigmundové a Zdeňka Buriana. Většina z těchto umělců vytváří díla přímo výstavu Aetas Praehistorica (lat. pravěk), nebo mají k tématům astronomie, paleontologie velice blízko. Obsáhlou výstavu doplní také naturálie a kuriozity z unikátní soukromé sbírky Oldřicha Uttendorfského.