Výstava After late for Pro: Officework je postavená na produktivním napětí ,,volné" a ,,užité" tvorby, které se personifikuje v osobě výtvarného umělce Igora Hosnedla a grafických designérů Petra Cabalky a Filipa Nerada (Anymade Studio). Obě zainteresované strany v procesu přípravy výstavy podstupují intenzivní dialog a zároveň vystupují z ,,komfortní zóny" zažitého způsobu práce, přičemž odrazovým můstkem je pro ně spektrum motivů opakující se v Hosnedlových kresbách. Anymade Studio na tomto základě usiluje grafickými prostředky zrealizovat prostorovou instalaci monumentálních tisků, Hosnedl zase experimentuje s převodem malířských a kresebných forem do podoby trojdimenzionálního objektu-kompozice. Tato vrstevnatá spolupráce si mimo jiné klade za cíl rozostřit tradičně vnímané hranice mezi „služebností“ jednoho oboru vůči druhému a zpochybnit očekávání spojená s tím, jak by měly být prezentovány jejich výstupy.

After late for Pro: Officework 
8. 9. – 10. 11. 2017
Vernisáž: 8. 9. 2017, 19:00
Umělci: Igor Hosnedl a Anymade Studio
Kurátorka: Tereza Jindrová