Agáta Seeháková, studentka ateliéru Designu oděvu a obuvi na pražské UMPRUM, se ve svém výstavním projektu kriticky věnuje současné konzumní společnosti. Prostřednictvím zalaminovaných a následně zavěšených šatů, které vznikly v rámci projektu Power of Identity, vytváří instalaci evokující v divákovi pohled na kusy masa na jatkách. Symbolicky tak kritizuje nadměrnou výrobu, nevhodné lidské podmínky, ve kterých jsou často výrobky zhotovovány, ale také poukazuje na ostatní jevy s tím spojené. Jako například ztrátu originality nebo proměnu výjimečné věci jen v další kus v řadě. Galerie Nika se stává obrazem tohoto úpadku, jehož stvořitelem není nikdo jiný než člověk.

Kurátorka výstavy: Alice Vítková

Grafika: Vítek Jebavý a Jiří Macků