První ročník akademie současného umění pro zájemce různých věkových kategorií a profesí včetně studentů je věnován fenoménu fotografie a dalším podpůrným tématům.

Hlavní lektoři:
Michal Kalhous a Jiří Thýn

Hosté:
Tereza Kabůrková a Václav Kopecký

TÉMATA AKADEMIE
– Role média fotografie v současném umění; historické paralely s vývojem jiných médií; nastolení otázek týkajících se tohoto média: Primát fotografie v záznamu skutečnosti? Přesycení obrazem? Snadná dostupnost? Multiplicita?
– Základní seznámení s rolí média fotografie v dějinách umění, s technikami, žánry, změnou postupů a přístupů k fotografii v současnosti; přesahy a privilegia fotografie jako média v současném umění.
– Posílení odvahy k vlastní výpovědi v tvůrčím procesu.
– Rozkrytí mnohopohledovosti umění; recyklace fotografie; fotografie jako běžná činnost.

LEKTOŘI
Účastníky akademie budou provázet umělci Jiří Thýn a Michal Kalhous. Různé perspektivy těchto dvou ústředních osobností – fotografa opírajícího se téměř výhradně o koncept a fotografa, který vychází principiálně ze setkání s žitou skutečností – vytvoří spolu s jejich postřehy a znalostmi média zdánlivě dvoupólový rámec osnovy. Součástí akademie budou kromě debat, prezentací a komentářů k vybraným osobnostem také workshopy vedené samotnými umělci. Jiří Thýn a Michal Kalhous pozvali jako hosty rovněž umělce – Terezu Kabůrkovou a Václava Kopeckého.

PRO KOHO
Akademie současného umění je určena zájemcům různých věkových kategorií a profesí včetně studentů. Všem, kteří touží proniknout hlouběji do světa umění. Je nabídkou k dialogu o umění, umělcích a jejich tvorbě i inspiracích, ale také o omezeních, kterými se vyznačuje současný provozní systém umění. Zároveň přinese otázky na první pohled s uměním nesouvisející.

Autorkou koncepce a programu akademie je Yvona Ferencová.

Rezervace na info@plato-ostrava.cz
Zápisné: 500 Kč / 350 Kč studenti
Kapacita 20 osob

Přihláška ke stažení:
https://plato-ostrava.cz/cs/Program/11/Akademie-Soucasneho-Umeni-I-Fotografie

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.