Audiovizuálny projekt fotografky a priekopníčky tzv. „novej vlny“ Zuzany Mináčovej a režiséra Mateja Mináča predstaví zrozumiteľným spôsobom „Ako to vlastne bolo za komunizmu“. Výstava  poukazuje i na to, ako je potrebné vážiť si osobnú slobodu a možnosť žiť v demokracii…Divák bude vtiahnutý do doby komunizmu tiež vďaka premietaniu série krátkych filmov, plných archívnych materiálov, osobných výpovedí autorky, i  ďalších osobností (Milan Lasica, Arnošt Goldflam, Jiří Menzel a i.).