Žena a krajina, dva nejúžasnější a nejvíce inspirativní zdroje na tomto světě. Bůh dal Evu Adamovi, aby mu dělala společnost a aby ho inspirovala. 

Presentuji zde soubor kreseb, kde se zabývám především ženskou figurou a krajinou. Tyto kresby rozděluji do tří základních skupin. Ty, kde uplatňuji kubistický přístup k zobrazování předmětu, který je pozorován z různých úhlů zároveň. Potom jsou zde kresby poetické s poněkud ironickým nadhledem a nadsázkou. Třetí skupina je zastoupena obrazy s jistým surreálným úhlem pohledu.

Žena a krajina, témata a tvary skýtající nekonečné množství způsobů uchopení, nazírání a zobrazení. Ve svých kresbách kladu důraz na expresivnost, formální čistotu a zkratku, elementární znak s respektem k zachování plastických objemů, průnik kresebných linií vytvářející působivé detaily. Figuru rozkládám, znovu skládám, posunuji obrazové plány nebo ji umisťuji do zdánlivě banálního prostředí, kde nabývá kouzla náhodného setkání a elektrizujícího napětí.

Je to vždy dobrodružná jízda podle pravidel, které se musejí porušovat, aby byl prolomen kánon všednosti. Nejde mi o přesný popis, ale o spontánní interpretaci s prvky přetavenými do výsledného kultivovaného tvaru.

Jsem jako tulák, který se nechává okouzlovat znovu a znovu krajinami, kterými prochází.

Michal Jansa, Duben 2018