Profesor Josef Wagner vyučoval sochařství na Umělecko-průmyslové škole od konce druhé světové války do roku 1957. Jeho albatros z počátku třicátých let se pod vlivem avantgardy vznáší v tenké železné linii nad kusy rozevřených skal, jejichž tvary a prohlubně mohou evokovat více než jen pouhé skály. Veronika Přikrylová nyní dokončuje studium v ateliéru sochařství u Dominika Langa. Ve své instalaci vychází z fotografické reprodukce Wagnerovy skulptury, která je uskladněna v depozitáři Veletržního paláce. Překrytím tvarů obrazu skulptury vytváří nový, abstraktní objekt, ve kterém je ale zároveň stále přítomen i původní obraz plachtícího albatrosa. Viděný tvar je tak v dynamické, na našem postoji závislé interakci se svojí reprodukovanou (reálnou) podobou. Tím se zbavuje statičnosti a ošidnosti běžné fotografické reprodukce, která vždy redukuje trojrozměrný objekt na dvojrozměrný pohled.