Výstava obrazů z aktuální tvorby autora.

Aldina Popaju (narozen 1971 v Jajci) je možno popsat jako někoho
žijícího mezi dvěma světy. Jako rodák z Bosny a Hercegoviny byl hluboce
zasažen lidskou tragédií násilného rozpadu Jugoslávie během 1. poloviny
90. let 20. století. V letech 1995–2000 vystudoval VŠUP v Praze, kde
dodnes působí jako odborný asistent Stanislava Diviše v ateliéru malby.
Více než 12 let je jeho bosenská totožnost konfrontována (jistě i
obohacována) kulturou České republiky. Slovo „totožnost“ je zde klíčové,
protože představuje podstatu toho, čím se Popaja ve své tvorbě zabývá.
Po osobních zkušenostech brutality vojenského konfliktu získal vědomí o
skutečném významu lidské totožnosti, lidských vztahů a lidských hodnot.
Jeho humanistická tématika má proto skutečnou autenticitu a platnost
pramenící z tvrdé skutečnosti.