Od roku 1961 slouží prostory barokního zámečku k výstavní činnosti. Zprvu jako městská galerie a od roku 1967 jako pobočka Galerie umění Karlovy Vary. V rámci galerijní koncepce v 70. – 80. letech 20. století v prostorách probíhaly výstavy často umělkyň, kterým byla zakázána výstavní činnost, mezi nimiž byla např. Adriena Šimotová, sestry Jitka a Květa Válovy či Adéla Matasová. Po roce 1989 se výstavní program letohrádku zcela proměnil. Mnohokrát kurátorky galerie nabídly jeho zámecké interiéry současným umělkyním. Celý tento záměr nyní vrcholí představením tvorby Aleny Kupčíkové, neortodoxní a nekonformní multimediální umělkyně.

 

Malířka, sochařka a konceptualistka Alena Kupčíková (*1976) studovala na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru prof. Aleše Veselého. Během studia absolvovala zahraniční stáže v roce 2000 v JAR na Technikon Natal v Durbanu a v roce 2003 v Paříži na École Nationale Supérieure des Beaux Art. Po návratu pokračovala ve studiu na AVU u prof. Milana Knížáka, kde v roce 2010 získala doktorandský titul Ph.D. Ve své tvorbě akcentuje motiv ženy a její tělesnosti v intimních momentech, i odhalení na první pohled neviditelných aspektů. Také se věnuje konceptuálnímu umění. Pro svou práci využívá nejrůznějších technik, některé sama vymýšlí a inovuje. Mimo jiné je autorka zakladatelkou Dne dyslexie, který od roku 2010 připadá na 9. září. 

 

Alena Kupčíková v rámci retrospektivní výstavy, nesoucí název #křídla_z_rubínu, představí díla na ploše o rozloze přibližně 1000 m². Objeví se rovněž její starší konceptuální projekty, které mají svým tématem mnohdy i mezioborové přesahy a k jejich ztvárnění využívá nových rozličných médií. Například zvukové instalace Hudba stromu, kde pojednala vytvoření hudby dle dendrochronologie přírůstků letokruhu na stromu. Dále Hudba očí podle Iris diagnostiky, ve které zpracovává rozdílné projevy oční duhovky po reakci na změny působící na lidský organismus, a pak nalézá vhodné algoritmy pro jejich převedení do zvuku. 

 

Ovšem nejvíce známá je Alena Kupčíková svými chlupatými reliéfy, které přezdívá „chlupatice“. Jsou to reliéfy vytvořené z chloupků z ohanbí. Byla za ně oceňována, kritizována i cenzurována. Na tento projekt navázala malbou obrazu jedním chlupem a následně pozlacením samotných chloupků či jejich osázením diamanty. Na tuto výstavu mohou návštěvnici přinést své chlupaté relikvie a vložit je do předem připravené schránky, čímž podpoří vytvoření dalších realizací a stanou se tak součástí nové československou epopeje s podtitulem Darujte své ochlupení. Autorka na ní pracuje od roku 2013. Podotýká, že takto uchovává i DNA našeho národa. 

 

Výstava se neobejde ani bez autorčiných objektů a obrazů vytvořených z českého křišťálu Preciosa

 

Monumentálnost tvůrkyně nepředvede jen obsahem, ale také instalací Srdce ve věži. Jedná se o velkoformátové kresby, které v divákovi vytvářejí pocit, jako by se vstupem do středu instalace ocitl ve velmi duchovním prostoru. Obsahově ho kresby zároveň vybízejí, aby si něco přál a strávil zde čas a pak zanechal vzkaz nebo přání v poštovní schránce. Ve velké oblibě má autorka smaltované obrazy a hodiny, kde zachycuje tajemnou relativitu času. Kresebné kreace představí i na nejnovějších litografiích, jejichž námětem je nejčastěji žena se zvířetem či s ptactvem, například s labutí symbolizující ženskou duši. S obdobným námětem se divák setká i na velkoformátových kresebných malbách z letošního roku.

 

Opomenut nezůstane ani autorčin projekt zaměřený na problematiku dyslexie. Pro návštěvníky bude připraven její multimediální program obsahující testy na počáteční odhalení této poruchy učení a interaktivní slabikář. V rámci instalace bude vytvořeno místo, kde bude celý projekt prezentován. Možnost dozvědět se o dyslexii více informací přinese doprovodný program výstavy Den dyslexie, který se uskuteční 5. září 2021 v ostrovském letohrádku. Součástí programu bude autorská komentovaná prohlídka výstavy s následnou besedou. Autorka pohovoří o svých zkušenostech a projektech věnujících se této problematice. Za Multimediální interaktivní slabikář a testy pro prevenci a možné odhalení počátečních problémů se psaním a čtením pro děti od 4 let, získala zlaté medaile od Číny až po Českou republiku. Expozice bude doplněna o dokumentární film V rytmu Aleny Kupčíkové od Jaroslava Černého a o díla zapůjčená od soukromých sběratelů. 

 

Alena Kupčíková je členkou výtvarné skupiny FEMLINK (1 žena, 1 video, 1 země) založené v roce 2008 v Paříži. Tvorbou je zastoupena ve sbírkách českých i zahraničních galerií a soukromých sběratelů.

 

Kurátorka: Michaela Šárköziová