Dvojí výstava Aleše Lamra a Jana Lamra, otce a syna, nabízí řadu možností pro znázornění světa nejjednoduššími způsoby – a to pouze pomocí barev. Tyto prosté a velmi jednoduché prostředky umožňují stvoření nespočtu nových světů, nových obrazů, prostředí a pocitů, jejichž vliv na přihlížejícího je hluboký, silný a dlouhotrvající. Odrážejí také čirou radost umělců z tvorby a sdílejí ji s divákem.

 

Aleš Lamr je jedním z nejznámějších malířů působících v České republice. Způsob, jakým používá barvy, je charakteristickým znakem jeho práce. Jako jeden z proslulých koloristů velmi často vystavuje napříč Českou republikou a po celém světě. Jeho syn Jan Lamr je umělec rozvíjející se jak v oblasti grafického designu, tak malby. Tato průprava je evidentní z jeho organizovaných a metodických maleb, které nabízejí pečlivá schémata tvarů a barev vytvářející na plátně organizovaný chaos.

 

Na stěnách galerie září svoboda zobrazení světa tak, jak jej autoři vnímají. Každému to umožňuje sledovat formy kreativní svobody a užívat si živoucího umění. Na plátně se shlukuje vzrušení z každého objeveného obrazce a kontextu. Shluky barev a obrazců, které se stávají specifickým uměleckým projevem, občas divoké, občas metodické a organizované, nechávají diváka prohlédnout formy a jejich vliv na mysl. Některé jednoduše plynou s proudem, některé se odchylují, některé jsou konejšivé, jiné matoucí.

 

Malby Aleše Lamra jsou umístěny na výstavě vedle sebe a vytvářejí komplexní a rozsáhlé panorama jeho předmětů a témat. Celá zeď tvoří jednu rozsáhlou krajinu, která pokrývá několik metrů. Široké uspořádání umožňuje uvidět vytvořenou jednotu v rámci detailů, které zobrazují komplexitu autorovy práce, od skutečných krajin přes portréty žen s obrazným mozaikovým zakončením ke kompletně abstraktním Rorschachovým skvrnám.

 

Jedná se o iluze barev, které nabízejí novou radost z vykreslení důvěrných obrazů spíše pomocí barev než kontury. Tvar téměř ztrácí svůj význam, zatímco prvek barvy je zdůrazňován jako zřetelný a jedinečný projev představující podstatu obrazu. Impresionistická podoba, populární lehkost pop-artu a nestabilita expresionistických barev transformují důvěrný svět do obrazů, které jsou osvobozeny od fixace a konvencí.

 

Z obrazů Aleše Lamra čiší radost ze života; pořádek a metodičnost se prolínají plátny Jana Lamra. Rozdíl mezi grafikou a volným uměním je mimořádně zjevný, ale když se barvy spojí, nabízejí řadu interpretací uměleckého prožitku – spontánně nebo na základě pořadí.

 

Kurátor: Hagai Segev