Aleš Růžička (31. 8.1977 v Táboře) je malíř suverénního gesta. Nespokojí se však s gestem samotným a neoddělitelnou součástí jeho obrazů je vedle expresivní malby symbolické sdělení. Alešova malba je mimořádně senzuální, zprostředkovává psychické stavy a téměř fyziologické vjemy zobrazované skutečnosti.