Alfred ve dvoře v produkci Motus je scéna pro nové divadlo, uvádí progresivní uměleckou tvorbu a unikátní autorské projekty českých, ale i zahraničních umělců a performerů. Uváděná představení jsou otevřená všem aktuálním vlivům, kombinují různé formy divadla pracujícího především s tělem a novými technologickými možnostmi současnosti.

 

Motus představuje platformu, která kolem sebe od roku 2011 postupně zformovala řadu význačných uměleckých skupin. Patří mezi ně například: Krepsko, Handa Gote Research and Development, Secondhand Women, Wariot Ideal, Stage Code, Boca Loca Lab a DoMA/At Home. Z individuálně tvořících umělců, kteří působili či stále působí v Alfredu ve dvoře, je možné jmenovat třeba Ioanu Monu Popovici, Petru Tejnorovou, Andreu Miltnerovou, Annu Polívkovou, Petra Šourka, Martinu Musilovou, Jakuba Folvarčného, Halku Třešňákovou, Cristinu Maldonado, Pierra Nadaud a řadu dalších. Tvorba a jednotlivé práce těchto umělců opakovaně představovaly českou inovativní kulturu v zahraničí – k vidění byly mj. v Londýně, Berlíně, Zurichu, Budapešti, Sofii, Záhřebě, dánském Aarhusu, ale i New Yorku, Soulu či Caracasu.