autoři vizuálního řešení: Michal Tůma, Pavel Kuja

Proces spánku, podřimování a snění jako prostor k prozkoumávání každodenních traumat – jako znovu prožití, představování si či zapamatování si minulé i budoucí události. Můžeme spánek vnímat jako proces neustálého „stávání se“? Vzrůstající fenomén nespavosti na jedné straně, užívání látek potlačujících únavu a zvyšování bdělosti a fyzické aktivity na straně druhé, coby jevy vedoucí ke stírání hranic nejen mezi snem a bdělou realitou, ale také mezi dnem a nocí, veřejným a soukromým, pracovní dobou a odpočinkem.

 

Autorka výstavy čerpá z úvah feministického nového materialismu a přistupuje ke spánku jako k materii – hmotné věcné podstatě, která vzniká prostřednictvím interakce. V rámci uvedeného myšlenkového směru získávají právě interakcí fenomény své hranice, vlastnosti, význam a materialitu. V tomto smyslu neexistuje rozdíl mezi různými předměty, idejemi, těly či mezi pohlavími, jedná se o stejný druh „věci“. Uvedenou tezi autorka vztahuje k procesu snění a bdění a zkoumá “tekutost” jejich (rozdílné) podstaty. Pomocí anglického slova „matter“, odkazujícího ke „hmotě, materii, látce“, stejně jako ke stavu „být důležitý, záležet“, variuje klíčové poznání propojenosti diskurzu a hmoty teoretičky Judith Butler (Bodies That Matter) a soustředí se na proces, kdy se spánek stává hmotou.

 

Plynulost a tekutost spánkových struktur se ve výstavě Aliaksandry Yakubouskay odráží ve dvou objektech z recyklovaných materiálů (polštář jako asociace spánku a odpočinku, obuv pro chůzi ve snech) a abstraktní krajině snů (digitální kresby na textilii). Tyto elementy propojuje myšlenka transformačního potenciálu – tekutosti užitých materiálů, které ale mohou být formovány či zhmotněny. Zároveň slouží jako expresivní záznam desetidenního experimentu kolektivního sdílení snů, který umělkyně zažila na rezidenčním pobytu v roce 2021, jako i jejích vlastních zážitků denního i nočního snění.

 

Součástí výstavního projektu v galerii NIKA je také performance kolektivního snění, uskutečněná v den vernisáže v bezprostřední blízkosti galerie (vestibulu metra), jejíž materiální záznam je součástí instalace. 

 

kurátorky: Amálie Bulandrová, Anežka Rucká, Eliška Špálová