Aliz*a původem ze slovenského Prešova je nebinární výtvarník/nice, aktuálně žijící a tvořící v Bratislavě, kde studoval/a na Vysoké škole výtvarných umění obor Grafika a jiná média. Ve své tvorbě se snaží vyjadřovat k aktuálně velmi rezonujícím tématům jako je problematika genderové identity. Toto téma zpracovává Aliz*a zejména různými technikami malby a kresby. Vytváří pracné a esteticky podmanivé obrazy v nichž se snoubí snovost a poetika. Dává tak průchod určité jemnosti, která je nedílnou součástí autora/ky.

  

Ústředním motivem většiny kreseb jsou představy různých podob nebinární přírody. Aliz*a buduje krásné fantaskní světy, do kterých je možné se divácky ponořit. Jemná duše autora/ky se propisuje i do estetiky tvarosloví a barevnosti. Balanc mezi něžnými polohami modré a červené symbolizuje vnitřní konflikt mezi feminitou a maskulinitou, kterou Aliz*a zažívá. Kresba je stěžejním, nikoli ovšem jediným médiem, kterému se autor/ka věnuje. Vyjadřuje se také pomocí fotografie, performance, či tvorbou prostorových objektů a instalací, které s kresbami propojuje tvarosloví, materiálová jemnost a pastelová barevnost.

  

Pro Moon Gallery vytvořil/a Aliz*a výstavu nazvanou Inside Fluffy Rococo Shell. Výstava představuje výběr ze starších kreseb, který doplňuje nový, rozměrný site-specific textilní obraz.