V dubnu 2012 se uskutečnilo v režii Melanie Rada z pražského divadla Akanda představení klíčové hry Petera Weisse Marat/Sade z roku 1963, a to v prostoru Prádelny v Praze – Bohnicích, v největší psychiatrické léčebně v České republice. Prostor bývalé prádelny dodnes fyzicky připomíná původní hygienické zařízení historického blázince. Dnes je Prádelna využívaná pro umělecké projekty. PRONÁSLEDOVÁNÍ A ZAVRAŽDĚNÍ JEANA-PAULA MARATA PŘEDVEDENÉ DIVADELNÍM SOUBOREM BLÁZINCE V CHARENTONU ZA ŘÍZENÍ MARKÝZE DE SADE A V PROVEDENÍ PRAŽSKÉ DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI AKANDA PRO DIVÁKY Z ŘAD PACIENTŮ A PRACOVNÍKŮ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY BOHNICE, neboli Marat Sade Bohnice, je videodokumentem, který je zároveň rekonfigurací hry inscenované na tomto místě.