Alžběta Bačíková (*1988), mladá umělkyně nastupující generace se v České Skalici již několikrát objevila v rámci mimogalerijních aktivit Galerie Luxfer. Účastnila se letních plenérů ateliéru malby Fakulty výtvarných umění v Brně. V rámci tematických exkurzů do veřejného prostoru se například nechala na jeden den zdarma zaměstnat v místním hostinci u Konvalinků, aby vytvořila sociální tužkovou kresbu na účtenky hostů restaurace. V minulém roce v rámci BioLuxfer bylo předvedeno její absolventské video Talk and Twerk, oceněné cenou rektora VUT v Brně jako nejlepší diplomová práce školy.
Drobná umělkyně ohledávající svět mezilidských vztahů (Květomluva, 2012), organizující střet moci slova a podmanivosti tělesné přitažlivosti (Talk and Twerk) nebo uvažující o kontextu pokleslé umělecké dekorace ze sedmdesátých let dvacátého století se čím dál tím více z role umělce vykonávající dílo skrze své fyzické tělo stává režisérkou, připravující a organizující situace, které pak nechává profesionálně zaznamenat. Podkladem pro její práce je vždy precizně připravený scénář a libreto. Nastavená situace však již pak není režijně vedená a aktéři mají velkou volnost pro improvizaci. Následný materiál pak Bačíková postprodukčně zpracovává a vlastně adjustuje do zajímavých instalačních kompozic.