kurátorka: Tereza Jindrová

Výstava Alžběty Bačíkové, výmluvně nazvaná Průběžná zpráva, je svým způsobem rekapitulací a shrnutím autorčiny tvorby z poslední doby a navazuje na nedávné výstavní projekty v galeriích etc. a Jelení. 

Pro aktuální prezentaci Alžběta upravila tři původní projekce do nového celku ve snaze akcentovat podobné rysy všech snímků. Společným jmenovatelem je ve všech případech mužský „hrdina“ a z hlediska metody práce je pro všechna videa charakteristická dialektika dokumentu a fikce. Aktualizace a re-kontextualizace existujícího materiálu slouží svým způsobem umělkyni na výstavě v galerii Entrance jako příležitost k testování konzistentnosti a soudržnosti dlouhodobě ohledávaných témat a postupů.