Alžbětu Kočvarovou považujeme za nejslibnější uměleckou fotografku mladé generace v jižních Čechách. Soubor Kost do domu představený pouze (!) pět dnů v Galerii Měsíc ve dne dokončila letos jako svoji diplomovou práci v ateliéru Fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Shrnula v něm v podstatě všechno, co během předchozích let formovala jako svoji poetiku. Důraz na enigmatičnost zobrazeného výjevu, na imaginativní naraci a ponor do mnohoznačného prostoru fotografické poezie. 

V Galerie Měsíc ve dne se letos s Kočvarovou setkáváme již podruhé. V létě byla jednou z trojice fotografů, které Filip Smetana požádal o autorské, invenční zpracování dokumentace jeho 24-hodinové akce „Vaření vejce“. 

Alžběta Kočvarová (*1989) pochází z Českých Budějovic. Prvního fotografického vzdělání dosáhla na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, následně studovala u Pavla Baňky a Lukáše Jasanského v ateliéru Fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V Českých Budějovicích se zúčastnila ateliérové kolektivní výstavy „51 odstínu šedi“ v Galerii D9 (2015). V témže roce uspořádala spolu s Markétou Černou výstavu v pražské Galerii KIN Jídelna a s Pavlem Matouškem v Galerii Vašefirmapatřívšem na silnici 605 mezi Berounem a Vráží. V roce 2015 se představila na kolektivní výstavě „Nová citlivost“ ve Fokus kafe v Ústí nad Labem, vloni na kolektivních výstavách „VOLKSHYMNE“ v pražské Galerii NoD a GKJ v Altánu / 13+1 v Altánu Klamovka v Praze. Na podzim tohoto roku vystavovala spolu s Adélou Waldhauserovou a Markétou Souhradovou v pražské Galerii ATRIUM.