Anabela Žigová se narodila v roce 1974 v Bratislavě, dnes žije a tvoří převážně v New Yorku.

Její práce s objektem, který má souvislosti s tělem a performancí / videem se postupně vyvinula směrem k vytváření filmových struktur a filmů. Důležitý v této práci je samotný proces, jakým film vzniká a jeho možnosti přesahující příběh, psychologii, vizuální stereotypy, analytický způsob vnímání a koncepční myšlení.
Dokumentace a další prezentace tohoto procesu – jednotlivé fragmenty jsou samostatným uměleckým dílem a samotné filmy jsou jakýmsi byproduktem.

Anabela Žigová vystudovala VŠMU v Bratislavě a Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts v Paříži. Studovala na filmovém oddělení School of Visual Arts v New Yorku s podporou Louis Vuitton – Moet Henessy Study Exchange Grantu.
V roce 2008 byla na stáži (visiting scholar) na oddělení sociologie John Jay College of Criminal Justice CUNY v New Yorku.

Filmy:
VZDOR (trt: 03:00min., Milan – New York, 2007)

Melancholia says: “Follow me.” (trt: 05:00min., New York, 2004)

SALTO MORTALE (dokumentární film)

Osobní stránky: http://anabelazigova.net/