Výstava současných prací Anny Daučíkové je výběrem z video cyklu 33 situácií tvořeného 33 obrazy ze života v Sovětském svazu, které vychází z autentických zážitků autorky a jejích nebližších přítelkyň. (Anna Daučíková žila v 80. letech v SSSR.) Filmový záznam kombinuje se statickými fotografiemi a texty, autentické slučuje s inscenovaným, dokumentaristické prvky se stylizací. Dalším vystaveným projektem je video série Portrét ženy s institúciou. Zásadním zásahem do pravidel žánru portrétu je aktivizace portrétovaného, který ovlivňuje podobu záznamu: v tomto případě výběrem instituce, s níž chce být portrétován.